โลโก้เว็บไซต์ ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาเทคโนโลยีศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัล Bronze Award จากสมาคม Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE) | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาเทคโนโลยีศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัล Bronze Award จากสมาคม Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กันยายน 2559 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 209 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ. เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ สาขาเทคโนโลยีศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Folding ECO Sand (FES) ไปนำเสนอผลงานนวัตกรรและสิ่งประดิษฐ์ ในงาน Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE 2016)  ณ ศูนย์ KINTEX Hall กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 16-19 มิถุนายน พ.ศ.2559 ซึ่งได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัล ดังนี้ 

 1. รางวัล Semi Grand Award จาก Asia Invention Association (AIA) ประเทศเกาหลีใต้

 2. Gold madal : TIIIA Outstanding Diploma for Excellent Invention 2016 Korea International Women's Invention Exposition จากประเทศไต้หวัน

 3.  รางวัลเหรียญทองแดง จาก Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE) ประเทศเกาหลีใต้ 

 โดยมีผลงานร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 230 ผลงานจาก 25 ประเทศ 


คลังรูปภาพ : FES


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา