Popular Articles

สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลป์

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Posted by Admin นิวัตร อินต๊ะรัตน์ |

สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลป์ ทำการเรียนการสอน 4 สาขาวิชา โดยมีผศ.ไพบูลย์ หล้าสมศรี ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีศิลป์

1.หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
แบ่งการจัดการศึกษาออกเป็น 2 วิชาเอก โดยมีนายวัชรวุธ พุทธิรินโน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

1.1วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ จัดการเรียนการสอนทางด้านการออกแบบ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางการพิมพ์ เช่น การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท เทคนิคการใช้เครื่องพิมพ์ประเภทต่างๆ เป็นต้น
นางสาวพัชราภา ศักดิ์โสภิณ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง หัวหน้าวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์
1.2วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยบูรณาการศาสตร์ด้านศิลปะ การออกแบบ และเทคโนโลยี ให้ตอบสนองประโยชน์ใช้สอย ดึงดูดความสนใจ นำเสนอผลิตภัณฑ์และปกป้องผลิตภัณฑ์ในเวลาเดียวกัน
นายวัชรวุธ พุทธิรินโน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง หัวหน้าวิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
3.สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
จัดการเรียนการสอนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก  ให้มีความสวยงาม รูปแบบทันสมัย ด้วยเทคนิคทางการผลิตขั้นสูง
ผศ.อภิญญา วิไล ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง หัวหน้าหลักสูตรเซรามิก

เลือกแชร์สิ่งดีๆ ให้เพื่อนๆของคุณได้ร่วมประสบการณ์ไปกับคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
Facebook facebook   Twitter twitter   Email email  

สำหรับบุคลากรคณะฯ

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชม: 68248
จำนวนการเปิดดูบทความทั้งหมด: 214186
ผู้เข้าชมวันนี้: 1
จำนวนการเปิดดูบทความวันนี้: 49
ชมเว็บไซต์อยู่ในขณะนี้: 1
.
เริ่มเก็บสถิติ กรกฏาคม พ.ศ.2555